Příslušenství BOSCH

Montážní připojovací desky

  • Soupravy kohoutů pro připojení topení a vody nad a pod omítku
  • Hydraulický ovladač zásobníku
  • Sifon
  • Sady připojení mezi zásobníkem a kotlem
  • Odkouření pro turbokotle
  • Další doplňky a příslušenství

Pro detailní orientaci v oblasti veškerých příslušenství a jejich navrhování (navrhování turboodtahů, problémy kompatibility různých zařízení, vhodnost výběru regulace apod.) vždy kontaktujte svou odbornou firmu.