Ekvitermní regulace BOSCH

Ekvitermní regulátor měří teplotu vně objektu, a ke každé naměřené teplotě přiřazuje určitou teplotu topného média podle nastavitelné křivky, a to buďto zapínáním a vypínáním kotle, nebo modulací výkonu kotle. Ekvitermní termostat se obvykle instaluje do kotle nebo v jeho blízkosti a je propojen s venkovním teplotním čidlem.

„Ekvitermní termostat může být programovatelný zpravidla s týdenním programem, anebo vyjímečně i neprogramovatelný, s jednou až do další změny nastavitelnou teplotní křivkou. Může být v univerzálním provedení s výstupním kontaktem, použitelném prakticky pro všechny kotle. Může být také v provedení s modulací výkonu kotle. V tomto případě může být instalován pouze ke kompatibilním kotlům zpravidla téhož výrobce. Jeho výhodou je přesnější regulace kotle na nastavenou teplotu topného média, a dosažení vyšší systémové účinnosti. V tomto provedení může mít schopnost řídit více různých teplotních smyček topného okruhu.“

Více na stránkách výrobce