Velkoobchodní prodej JUNKERS

Obchodním, topenářským a jinak obchodně perspektivním firmám, nabízíme prodej kompletního sortimentu předního evropského výrobce plynových kotlů a dalších zařízení tepelné techniky JUNKERS s velkoobchodními podmínkami a s možností odběru zboží v naší prodejně anebo s rozvozem po celé ČR.
O konkrétních velkoobchodních podmínkách Vám rádi podáme informace při osobní návštěvě.

Kontaktujte nás

Montáže a maloobchodní prodej JUNKERS

V Praze a okolí komplexní služby při rekonstrukci nebo výstavbě nového topení.

V Praze a okolí vedle kotlů JUNKERS provádíme rovněž montáže plynových kotlů jiných výrobců.

(Od pouhé výměny plynového kotle za nový až po dodávku a montáž celého topného systému "na klíč", včetně závěrečných revizí, posudků a zpráv).

Před montáží doporučujeme nechat si u nás zdarma vypracovat nabídku.

Navštivte nás

Ceník produktů JUNKERS

Tento ceník Junkers je stále aktualizován, a respektuje trvale probíhající změny výrobního sortimentu. Jejich příčinou jsou jak aplikace technického vývoje, tak i změny v legislativním prostředí v ČR i EU.

Uvedené ceny jsou cenami výrobce. Při montáži, ale i při prodeji kotlů Vám poskytneme výrazné slevy (desítky procent). ZAVOLEJTE NÁM, PŘIJĎTE SE PODÍVAT!

Ceník produktů Junkers

Akční nabídky

Kondenzační kotle JUNKERS

ZSB 22 – 3 CE

U JUNKERS jsou jednak závěsné, ty jsou v provedení buďto kombinovaném s průtokovým ohřevem vody, nebo s možností připojení externího nepřímo ohřívaného zásobníku teplé vody, anebo stacionární, s možností přípravy teplé vody v nepřímo vyhřívaném zásobníku. Svým širokým spektrem výkonu (od tří do 100 kW / kus a lze je řadit do kaskád) v sortimentu jsou vhodné jak pro domácnosti, tak i pro jiné, i větší občanské a průmyslové stavby.

Jsou dražší než konvenční kotle, ale mají až o 15 % vyšší účinnost. V některých pramenech se uvádí celková systémová úspora paliva oproti dřívějším konvenčním kotlům až 25 %.

Všechny typy mají ekologicky šetrné parametry.

V jejich typovém označení (a pouze u nich) je vždy písmeno „B

Jedná se o kotle s uzavřeným ohništěm, kategorie C (tzv. provedení turbo), hermeticky uzavřené oproti prostoru ve kterém jsou umístěny. Nemají zvláštní požadavky na volný přístup vzduchu jako kotle konvenční. Přístup vzduchu a výfuk spalin je řešen řízeným ventilátorem. Sání vzduchu může být buďto potrubím z venkovního prostředí nebo světlíku, anebo mohou sát vzduch přímo z místnosti. Odvod spalin lze řešit jak do komínu, tak s určitými omezeními i přes zeď na vnější stěnu objektu. ČtyřPascalové měření se neprovádí.

„Výhody kondenzační techniky lze uplatnit jak u novostaveb, tak i v případě rekonstrukce staršího topného systému. Díky kondenzačním kotlům, které mají až o 11% vyšší účinnost v porovnání s klasickými kotli, ušetříte až 25% nákladů na vytápění a přípravu teplé vody. Nejvhodnější je systém s nízkým teplotním spádem, velkou otopnou plochou radiátorů, spojený případně s podlahovým vytápěním, kde lze naplno využít principu kondenzace při jakékoliv venkovní teplotě.“

Čím se liší kondenzační kotle od konvenčních plynových kotlů

V případě použití klasického kotle uniká jako součást spalin část tepelné energie bez užitku do atmosféry. Tato ztráta může představovat až 15 % energie. Tuto energii dokáže kondenzační kotel využít. Horké spaliny prochází speciálním tepelným výměníkem, ve kterém voda v nich obsažená ve spalinách jako vodní pára kondenzuje (proto název kondenzační kotle), a získané teplo je předáváno topné vodě.

Plynové kondenzační kotle nelze připojit přímo na komín, protože jejich spaliny jsou natolik chladné, že by nevytvořily dostatečný tah. Chladné spaliny navíc kondenzují i na stěnách komínové stěny. Řešením jsou speciální systémy odvodu spalin pro kondenzační kotle, které lze bez problémů připojit i do již existujícího komínu.“ Je důležité, aby byla komínová cesta odolná vůči kondenzátu.

Více na stránkách výrobce