Kondenzační plynové kotle BOSCH

U JUNKERS jsou jednak závěsné, ty jsou v provedení buďto kombinovaném s průtokovým ohřevem vody, nebo s možností připojení externího nepřímo ohřívaného zásobníku teplé vody, anebo stacionární, s možností přípravy teplé vody v nepřímo vyhřívaném zásobníku. Svým širokým spektrem výkonu (od tří do 100 kW / kus a lze je řadit do kaskád) v sortimentu jsou vhodné jak pro domácnosti, tak i pro jiné, i větší občanské a průmyslové stavby.

Jsou dražší než konvenční kotle, ale mají až o 15 % vyšší účinnost. V některých pramenech se uvádí celková systémová úspora paliva oproti dřívějším konvenčním kotlům až 25 %.

Všechny typy mají ekologicky šetrné parametry.

V jejich typovém označení (a pouze u nich) je vždy písmeno „B

Jedná se o kotle s uzavřeným ohništěm, kategorie C (tzv. provedení turbo), hermeticky uzavřené oproti prostoru ve kterém jsou umístěny. Nemají zvláštní požadavky na volný přístup vzduchu jako kotle konvenční. Přístup vzduchu a výfuk spalin je řešen řízeným ventilátorem. Sání vzduchu může být buďto potrubím z venkovního prostředí nebo světlíku, anebo mohou sát vzduch přímo z místnosti. Odvod spalin lze řešit jak do komínu, tak s určitými omezeními i přes zeď na vnější stěnu objektu.

„Výhody kondenzační techniky lze uplatnit jak u novostaveb, tak i v případě rekonstrukce staršího topného systému. Díky kondenzačním kotlům, které mají až o 11% vyšší účinnost v porovnání s klasickými kotli, ušetříte až 25% nákladů na vytápění a přípravu teplé vody. Nejvhodnější je systém s nízkým teplotním spádem, velkou otopnou plochou radiátorů, spojený případně s podlahovým vytápěním, kde lze naplno využít principu kondenzace při jakékoliv venkovní teplotě.“

Čím se liší kondenzační kotle od konvenčních plynových kotlů

V případě použití klasického kotle uniká jako součást spalin část tepelné energie bez užitku do atmosféry. Tato ztráta může představovat až 15 % energie. Tuto energii dokáže kondenzační kotel využít. Horké spaliny prochází speciálním tepelným výměníkem, ve kterém voda v nich obsažená ve spalinách jako vodní pára kondenzuje (proto název kondenzační kotle), a získané teplo je předáváno topné vodě.

Plynové kondenzační kotle nelze připojit přímo na komín, protože jejich spaliny jsou natolik chladné, že by nevytvořily dostatečný tah. Chladné spaliny navíc kondenzují i na stěnách komínové stěny. Řešením jsou speciální systémy odvodu spalin pro kondenzační kotle, které lze bez problémů připojit i do již existujícího komínu.“ Je důležité, aby byla komínová cesta odolná vůči kondenzátu.

Více na stránkách výrobce