Přímo ohřívané zásobníky na teplou vodu

Objem 120 290 litrů

Ať v soukromé oblasti nebo v maloodběru, ať u jednotlivce nebo ve velké rodině, v hostinci, v hotelu nebo v řemeslnickém provozu - spotřeba teplé vody má neustále stoupající tendenci. A se stoupajícím množstvím rostou i nároky na komfort s teplou vodou.

Řešení

Plynové zásobníky TUV s přímým ohřevem od firmy JUNKERS se zde nabízí jako ideální řešení. Splňují všechny předpoklady, které se požadují po komfortním, spolehlivém a hospodárném zařízení na přípravu TUV.

Princip

Plynové zásobníky TUV uchovávají teplou vodu do zásoby a dodávají dle požadavku - rychle a při stálém výkonovém tlaku, i když se voda odebírá současně na několka místech. Je samozřejmé, že lze napojit všechny moderní směšovací baterie, tj. teplotu teplé vody lze nastavovat na požadovanou teplotu přimícháním studené vody.

Při odběru teplé vody přitéká studená voda a automaticky se ohřívá na nastavenou teplotu.

Zásobníky jsou standardně vybaveny třetím vstupem pro možnost použít cirkulačního obvodu teplé vody v objektu.

Tím mohou splnit i nejvýše možný komfort při odběru vody, neboť na jednom nebo několika výtocích současně může být dodávána voda v předem zvolené teplotě, a to bez poklesu tlaku v potrubí i bez zbytečného prodlení, okamžitě po otevření vodovodního kohoutku.

Plynové zásobníky TUV jsou přímo vyhřívané, tzn. příprava teplé vody probíhá nezávisle na topení.

Výhoda: během letního období je možno vypnout topný kotel, aniž by se odstavovala příprava teplé vody.

Konstrukce a funkce

Plynové zásobníky JUNKERS na přípravu teplé užitkové vody jsou univerzální stacionární přístroje s přímým ohřevem, s nádobou odolávající příslušnému tlaku jsou určené k zásobování několika odběrových míst. Tlaková nádoba je chráněna proti korozi speciálním smaltováním povrchu a zabudovanou hořčíkovou anodou.

Opláštění je opatřeno bílým vypalovacím lakem, na víko pláště je nasazen přerušovač tahu.

Izolace z tvrdé PU pěny mezi nádobou na vodu a vnějším pláštěm zabraňuje ztrátám tepla.

Na zajištění dobrého přenosu tepla je do topné trubky zavěšeno turbulentní tělísko. Hořáková jednotka s univerzálním hořákem, regulační armaturou, termoelektrickou zapalovací pojistkou, regulátorem teploty a regulátorem tlaku plynu, umožňuje přestavbu a provoz na zemní plyn a propan-butan. Jako další bezpečnostní zařízení má regulační armatura omezovač teploty. Jestliže regulátor teploty nevypne přístroj z provozu, přeruší omezovač okruh termočlánku a odstaví přístroj z provozu.

Na regulační armatuře jsou hrdla pro měření vstupního tlaku plynu a tlaku plynu na trysce.

Požadovaná teplota vody se nastavuje na voliči teploty vody v rozmezí 40°C až 70°C. Regulátor udržuje teplotu vody na konstatní výši. Zapalovací plamínek zásobníku nehoří zcela bez užitku, ale jeho teplota je využita k ohřevu vody. Uvedení zásobníku je velice snadné, pomocí piezoelektrického zapalovače.

Cirkulační okruh

Zásobník umístit co nejblíže hlavnímu odběrovému místu teplé vody. V případě, že do vzdálenějších odběrových míst je nutno zhotovit cirkulační okruh, pak musí být z ekonomických důvodů opatřen dobrou tepelnou izolací. Cirkulační čerpadla opatřit spínacími hodinami. Aby se zabránilo zpětnému proudění studené vody, měl by se do okruhu vřadit zpětný ventil.