Nepřímo ohřívané zásobníky na teplou vodu

  • Široký výběr výkonů i tvarových provedení
  • Objem 50 až 1000 litrů
  • Regulace teploty vody
  • Vysoká odolnost proti korozi
  • Ekonomický provoz
  • Komfortní příprava TUV
  • Možnost připojení cirkulace (bakteriologicky čistá voda)

V průběhu posledních let dále zesílil trend k vyšší spotřebě teplé užitkové vody. Tento nárůst je především dán zlepšením a rozšiřováním bytového vybavení sprchou a koupelnou.

Vyšší nároky na komfort vedly k tomu, že cca 90 % všech domácností má k dispozici odpovídající sanitární vybavení. V novostavbách si již nelze odmyslet novodobý způsob zajišťování teplé vody. U zvýšeného životního standardu stoupá denní spotřeba TUV až na 90 litrů na osobu.
Tento vývoj vyžaduje takové zařízení pro ohřev TUV, které je schopno dodávat při hospodárném provozu co největší množství teplé užitkové vody za jednotku času v místě odběru.

Nasazením nepřímo ohřívaných zásobníků TUV se dají splnit oba požadavky. V závislosti na výkonu připojeného kotle a na denním odběru TUV, lze docílit jejich cca 80 % využití. Stále se zmenšující spotřeba tepla budov nutí k přesnému návrhu a výběru nepřímo ohřívaného zásobníku teplé užitkové vody.
Také přípustná teplota TUV byla ohraničena na 60°C a s ní teplotní regulátor zásobníku.

K pokrytí vyšší spotřeby ve špičce, by měl být, pokud je to možné, odběr teplé vody zcela akumulován. K zábraně delšího přerušení topení budovy je výhodné přeložit akumulační nabíjejí do období slabého zatížení (např. nočního poklesu vytápění).

Technický popis zásobníků

Řada zásobníků ST

Nepřímo ohřívané zásobníky řady ST ... jsou speciálně zkonstruovány pro napojení na plynové závěsné kotle JUNKERS a jsou v provedení závěsném nebo stacionárním s možností začlenění do kuchyňské linky. Opláštění je čtyřhranné v bílé barvě a přehledně umístěnými ovládacímí prvky. Tyto zásobníky jsou určeny pro připojení ke kotlům s maximálním výkonem 24 kW.

Řada zásobníků SK

Nepřímo ohřívané zásobníky řady SK..-3,4 Z/ZB jsou svou širokou objemovou řadou určeny k nejširšímu použití. Ochrana proti korozi je řešena na straně zásobníku "dvojím" ochranným smaltem a proti usazování vodního kamene je v zásobníku zabudovaná magneziová anoda. Zásobníky jsou vybaveny přípojkou pro cirkulační okruh teplé vody. Pro větší výkony je možno propojit více zásobníků paralelně k sobě. K instalaci je možno použít další doplňky z nabízeného sortimentu příslušenství, (viz projekční podklad "Plynové závěsné kotle Junkers"), které nejsou součástí dodávaného přístroje - například pojišťovací ventil, regulátor tlaku.

Řada zásobníků SO

Nepřímo ohřívané zásobníky SO... jsou odvozenou variantou válcových zásobníků SK... a liší se od nich menším výkonem, resp. menším počtem závitů otopného výměníku.