Tepelný závěsný kotel Ceramini

U JUNKERS jsou vždy závěsné, v provedení buďto kombinovaném s průtokovým ohřevem vody, nebo s možností, nikoli nutností, připojení externího nepřímo ohřívaného zásobníku teplé vody. Jsou vhodné jak pro domácnosti, tak i pro jiné menší občanské a průmyslové stavby.

Jsou levnější než kondenzační kotle, ale méně úsporné a mají vysoké požadavky na volný přístup vzduchu. Na rozdíl od kotlů kondenzačních nemají v typovém označení písmeno „B“.

Jedná se o kotle s otevřeným ohništěm, kategorie B, s volným přístupem vzduchu ke spalování z prostoru v okolí kotle, s přerušovačem tahu a odtahem spalin do komínu.

Vyžadují dostatečný přívod vzduchu z vnějšího prostředí až ke kotli, i při zavřených oknech a dveřích. Povinně se ověřuje tzv. ČtyřPascalovým měřením.

„Při úvahách o vytápění rodinného domu nebo koupi správného tepelného zdroje je nutné sledovat několik faktorů. Jsou jimi bezpochyby výkon, spotřeba a typ paliva, účinnost, náročnost obsluhy, množství škodlivin dostávajících se do ovzduší a splňování přísných norem. Plynové kotle jsou vyráběny v provedení pro zemní plyn či propan butan (pouze některé typy). Regulaci a provoz kotle zajišťuje elektronická řídící jednotka. Také ekologický přínos plynových kotlů nelze opomenout. Současné plynové kotle jsou vybaveny tak, aby emise škodlivých látek do ovzduší byly co nejnižší.“ Jsou vybaveny energeticky úsporným oběhovým čerpadlem. Některé typy jsou vybaveny i tzv. nízkoemisními hořáky a byla jim udělena známka „Ekologicky šetrný výrobek“

Více na stránkách výrobce