GDPR souhlas

Vážený pane, vážená paní.
Obracíme se na Vás jako na zákazníka našeho certifikovaného servisu JUNKERS. K tomu, abychom mohli odpovědně vykonávat Vámi objednávané servisní práce, zpracováváme Vaše osobní údaje v dále uvedeném rozsahu. Užíváme je k zajištění technického přehledu, a co nejvyšší bezpečnosti a hospodárnosti provozu Vašeho plynového kotle. Správcem Vašich osobních údajů je firma Tedor spol. s r.o. ve spolupráci s výrobcem, a s firmami zabezpečujícími pro nás IT podpodporu, rovněž vázanými GDPR.

Ve smyslu zákona GDPR můžeme zpracovávat pouze data s Vaším kvalifikovaným a aktivním souhlasem, jinak je musíme vymazat. O takovýto souhlas Vás nyní žádáme. Případný souhlas pak můžete kdykoli v budoucnu zrušit.

Zde uveďte Vaše údaje:

Souhlasím se zpracováváním výše uvedených osobních údajů a historie servisních zásahů pro operativní potřebu servisu, sloužících k :

  • vyloučení nejasností při identifikaci kotle a závady při objednávání servisního zásahu
  • technické orientaci technika a výrobce o záruce a stavu zařízení při provádění servisu
  • možnosti oboustranné komunikace při řešení technického stavu či problémů
  • umožnění telefonických konzultací a přímého řešení jednoduchých problémů
  • sdělování včasných a vhodných termínů a jiných náležitostí k provádění předepsaného profylaktického servisu kotle, tzv. roční údržby - prohlídky, vyčištění a seřízení kotle

Povinná položka